Regulamin:

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym kotter.pl, zwanym dalej „Sklepem”.

Administratorem sklepu jest Grzegorz Libera, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7361573005, REGON: 382926052, z siedzibą na Gubałówce 215G 34-500 Zakopane, e-mail kontakt@kotter.pl, dalej zwany „Sprzedawcą”.

"Klientem" jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do Klienta stosuje się także do pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2 Cena towaru

Wszystkie ceny brutto podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i nie zawierają kosztów dostawy.

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

W celu dokonania zakupu Klient rejestruje się w Sklepie, może dokonać również zakupu bez rejestracji. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w ciągu 5 dni od dokonania zakupu - w przypadku braku wpłaty po 5 dniach zamówienie jest automatycznie anulowane. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedawca będzie kontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Sprzedawca poinformuje o tym klienta oraz o możliwościach rozwiązania tej sytuacji (czasie oczekiwania na nową dostawę, wymianie na inny produkt). W przypadku, gdy żadne z tych opcji nie usatysfakcjonują Klienta, wpłacone środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia (status przygotowania w toku). Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 7dni. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania informacji elektronicznej "przygotowanie w toku") dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem. Umieszczenie produktu w koszyku i brak kontynuowania transakcji nie rezerwuje automatycznie danego produktu, może on w tym czasie zostać zakupiony przez innego Klienta.

Ważne: produkty w koszyku nie podlegają rezerwacji - może zdarzyć się tak, że ktoś kupi ostatnią sztukę, gdy inny Klient będzie miał ją jeszcze w koszyku. Wówczas drugi w kolejności klient zostanie poinformowany o braku produktu mailowo.

§ 4 Dostawa i płatność

Dostawa odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem kuriera InPost oraz paczkomatów Inpost, dlatego konieczne jest podanie numeru telefonu do listu przewozowego. Sprzedawca nie wysyła paczek za pobraniem. Koszt przesyłki na terenie Polski niezależnie od ilości zakupionych przedmiotów to 15zł kurier oraz 12zł paczkomat InPost. Termin wysyłki zamówienia: 1-4 dni roboczych od otrzymania płatności (nie dotyczy sytuacji, gdy dany przedmiot ma w opisie inny czas wysyłki, jest to przedsprzedaż itp. Co do zamówień indywidualnych, spersonalizowanych - Sprzedawca poinformuje klienta o planowanym czasie wysyłki).

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźników.

Promocja - każde zamówienie za kwotę minimum 199zł wysyłane jest gratis (dotyczy wysyłki kurierem i paczkomatami INPOST na terenie Polski). Rabat naliczy się automatycznie, gdy cały koszyk z produktami (z pominięciem wysyłki) osiągnie pułap 199zł (lub powyżej).

W sytuacji, gdy Klient nie poda nr telefonu, Sprzedawca podejmie 3-krotną próbę kontaktu mailowego w celu uzupełnienia danych. Gdy kontakt się nie powiedzie, Sprzedawca wyśle przesyłkę listem poleconym lub paczką pocztową.

OBECNIE NIE WYSYŁAM PACZEK ZAGRANICZNYCH

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24 (PayPro SA z siedzibą ul Kanclerska 15, 60-327 Poznań). Możliwy jest również tradycyjny przelew bankowy – dane do wpłaty:

76 1050 1474 1000 0097 1269 0784 (ING Bank Śląski)

Odbiorca:

Grzegorz Libera

Gubałówka 215G

34-500 Zakopane


W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.

FAKTURY: Na życzenie Sprzedawca wystawia faktury - należy wówczas podać dane w trakcie składania zamówienia lub skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz Kontakt, bądź za pośrednictwem maila kontakt@kotter.pl

Paypal: kotterfuter@gmail.com

§ 5 Reklamacje i zwroty

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości. Jeśli jednak Klient ma jakieś sugestie, czy po prostu chce zrezygnować z zakupu, może to zrobić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz w dziale KONTAKT na stronie Sklepu, bądź poprzez maila kontakt@kotter.pl. Koszt odsyłki towaru ponosi Klient, do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu (do pobrania ze strony Sklepu - dział "Reklamacje i zwroty" na stronie głównej). O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego, zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania. Sprzedawca zwraca dokładną kwotę, za jaką został zakupiony towar, nie zwraca natomiast kosztów przesyłki. Maksymalny czas oczekiwania na zwrot pieniędzy to 7 dni roboczych, jednakże Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by zwrot nastąpił niezwłocznie po otrzymaniu produktu z formularzem od Klienta.

Powyższe zasady nie dotyczą maseczek jako produktu higienicznego, w przypadku tego towaru możliwa jest jedynie reklamacja .

W przypadku reklamacji, Sprzedawca odpowiada za wady według reguł Kodeksu Cywilnego. Klient musi poinformować Sprzedawcę o zaistniałej wadzie i okolicznościach jej ujawnienia, określa również formę rekompensaty za wadliwy towar (odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy, obniżenie ceny, wymiana na taki sam towar wolny od wad o ile jest dostępny w Sklepie, bądź na inny towar w tej samej cenie). Klient odsyła towar z wypełnionym formularzem reklamacji. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

§ 6 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań Klient ma do dyspozycji formularz kontaktowy na profilu Sklepu, można również pisać na: kontakt@kotter.pl

§ 7 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie przy składaniu zamówienia będzie Grzegorz Libera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Libera, adres Gubałówka 215G 34-500 Zakopane;

 2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@kotter.pl lub Grzegorz Libera Gubałówka 215G 34-500 Zakopane

 3. Twoje dane podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane na cele wykonywania przeze mnie umowy kupna-sprzedaży;

 4. Podstawą przetwarzania przeze mnie Twoich danych jest zawarcie umowy zgodnie z regulaminem;

 5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Są to następujące podmioty: PayPro SA z siedzibą ul Kanclerska 15, 60-327 Poznań ; apaczka.pl R2G Polska sp. z o.o. ul. J.J. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa (obsługa wysyłki)

 6. Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 1. Twoje dane będę przetwarzać tak długo, jak będzie to konieczne do uprawnień wynikających z realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających. Twoje dane rozliczeniowe będę przetwarzać tak długo, jak nakazują nam to przepisy prawa.

 2. Masz prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych pisząc do mnie na adres kontakt@kotter.pl lub Grzegorz Libera Gubałówka 215G 34-500 Zakopane

 3. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, świadczącego podobną usługę;

 4. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;

 5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy.

 6. Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.   

§ 8 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu - zmiany wchodzą w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.02.2024r. Do umów zawartych przed tym dniem stosuje się dotychczasowy Regulamin.